„Õpetaja on see, kes aitab Sul lahendada neid ülesandeid ja

probleeme, mida Sul ilma temata ei oleks üldse olnudki“

Mark Twain

 

ÕPETAJA PORTFOOLIO

Lauri Soosaar

 

ÕPETAMISFILOSOOFIA

Minu jaoks on õppimine igapäevane protsess,  mille kaudu omandame uusi teadmisi ja saame juurde mõtestatud kogemusi, et tulla paremini toime oma igapäevaste,  karjääri- ja tööalaste väljakutsetega. Tänapäeva maailm on kiires muutumises, seega üha enam peavad inimesed arvestama uute situatsioonide, keskkondade ja tehnoloogiatega.


Bob Kizlik on kirjutanud õpetamise kohta „Me õpime õpetama ja õpime paremateks õpetajateks läbi õpetamise, läbi tulemuste analüüsimise ja tagasiside tulemustega arvestamise“.  Õpetamine  on kindlate sihtide seadmine, tõhusaima metoodika valimine ja õpiprotsessi mõtestamine ning analüüsimine koondtulemus. Läbi erinevate õpetamiskogemuste, õpperühmade ja -keskkondade õpib õpetaja õpetama, õppetegevusi analüüsima ning uusi õpiväljundeid seadma nii iseendale kui noortele.


Minu õpetamisfilosoofias on tähtsal kohal selged sihid ja väljundid, mida põimin erinevate  metoodikate ja tehnoloogiatega. Minu eesmärgiks on panna noori mõtlema käsitletavatel teemadel, arendada nii individuaalset kui meeskondlikku probleemilahendusoskust ning luua seoseid reaalsete kogemuste ning praktikatega. Seega ettekannetesse lisan juurde nii pilte kui videosid, teemasid käsitlen läbi erinevate individuaalsete, paaris- kui meeskondlike ülesannete ning õppeprotsessid viin lõpuni läbi mõtestamise ja tagasisidestamise.

Insenerpedagoogikas sarnanevad minu pedagoogilised lähenemised Melezineki  (1999)  mõjusa   õpetamise põhimudeli ja strateegiaga.  Õppeprotsessi kavandamisel pean oluliseks järgnevaid punkte: määrata eesmärgid, hinnata sihtgruppi, valida materjal, tehnilised vahendid ja õpetamise mudelid, metoodikad ning strateegiad, määrata hindamise, tagasiside meetodid ja analüüsida õppimist ning õpetamist.


Leian, et õpetamine võiks baseeruda süsteemsusele ja teadlikule õppeprotsessi juhtimisele, kuid samas on oluline luua tingimusi iseseisvaks mõtlemiseks, loomingulise keskkonna loomiseks ja loovuse arendamiseks. Õpetamise kunst on edukalt kohaneda uute sihtgruppide, keskkondade ja tehnoloogiatega, et leida õige lähenemine igale noorele arvestades nii individuaalseid kui grupi eripärasid.

 

MINUST

Olen 39-aastane ja õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis tootearendusinseneriks. Ma olen osalenud mitmete uute algatuste juures ja olnud nende käivitajaks. Ma olen töötanud tootmisjuhina 6 aastat kuumtsinkimistehases Galv-EST AS  ning olin antud ettevõttes tootmise ja meeskonna ülesehitaja/protsesside käivitaja. Selleks hetkeks, kui ma lahkusin, olime saavutanud tehase tänapäevase võimsuse ca 800 000 kg  metallkonstruktsioonide tsinkimist kuus. 

2009-2019 veebruar töötasin rahvusvahelises Taani peakontoriga värviliste metallide müügiettevõttes Eesti regiooni müügijuhina (oma müügimahtudega jagame Eesti turul esimest/teist kohta). Oma majandus- ja juhtimasalaseid teadmisi olen täiendanud Tallinna Tehnikaülikoolis MBA kursuse läbimisega.

2018. aastal omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis STEM Tehnoloogia õpetaja lisaerialal.

2017. aastal alustasin oma meeskonnaga ellu viima põnevat noortele suunatud inseneeria ja tehnoloogia populariseerimise projekti  "Mobiilsed töötoad". Oleme valmis ehitanud ratastel mobiilsed töökojad ja oleme korraldanud noortele  üle 600 töötoa, kus on osalenud üle 6000 noore.

2018. aastal asusin tööle Neeme, Võsu ja Juuru kooli tehnoloogiaõpetuse õpetajana. 

2019. aastast Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse liige.

 

"Noored on meie tulevik.
Mina investeerin noortesse - investeeri sina ka"

 

MINU TÖÖKOGEMUS

VÕSU KOOL

NEEME KOOL

JUURU EDUARD VILDE KOOL

Tehnoloogia-õpetaja

EESTI TEHNOLOOGIA-KASVATUSE LIIT MTÜ

Juhatuse liige

 

alates 2018

alates 2019

MERKUUR OÜ   Mobiilsed töötoad

Projekti

eestvedaja

2017-...

Olen mobiilsete töötubade projektijuht ja üks eestvedajaid. Kuulun antud ettevõtte tuumikmeeskonda ja olen aktiivselt osalenud lastesõbralike metalli- ja puidutöökodade väljatöötamisel. Alates 2017 aastast olen korraldanud üle 600'ne töötoa rohkem kui 6000'le noorele üle terve Eesti (koolides, laatadel, malevates, laagrites, karjäärimessidel, noortekeskustes). 

Alates 2018 aastast alustasin LTT huviringide korraldamist Jõelähtme valla noortele.

ALUMECO BALTIC

Eesti regiooni Müügijuht

2008 - 2019

Olen rahvusvahelise Taani peakontoriga värviliste metallide müügiettevõtte Eesti regiooni müügijuht. Alumeco on turuliider Skandinavias ja Eestis kuulume Top 2 müüjate hulka.

GALV-EST AS

Kuumtsinkimistehas

Tootmisjuht

2003 - 2008

Kuumtsinkimis tehases Galv-EST AS oli minu tööülesanneteks tootmise käivitamine, meeskonna komplekteerimine, igapäevase tõrgeteta töö tagamine, palgaarvestus, müük ja laoarvestus. Saavutasime kiiresti võimsuse, mille juures tänagi see tehas toimetab. Tehas töötas kahes vahetuses ja minu meeskonda kuulus 50 erinevatel positsioonidel töötavat töölist. Mõnda aega kuulusin ka ettevõtte juhtkonda ja olin juhatuse liige.

 

HARIDUSTEE

Tallinna Tehnikaülikool

STEM Tehnikaõpetaja lisaeriala täiendõpe

2017-2018

Tallinna Tehnikaülikool

MBA - ärikorraldus

2008-2014

Tallinna Tehnikaülikool

Tootearendus MSc

1998-2002

 
 

MÄRKAMISED

 

2018/2019

Aasta ringijuht

Võsu kool

tunnustab

Aasta tegu 2017

Mobiilsed töötoad

Eesti Masinatööstuse Liit tunnustab

Haridustegu 2017

Mobiilsed töötoad

Jõelähtme vald

tunnustab

Parim uus algatus, II preemia. Eesti teaduse populariseerimise auhind

Mobiilsed töötoad

Eesti Teadusagentuur

tunnustab

"The beginning is the most important part of the work"

Plato

 
 

KIRJUTA MULLE

 

©2018 BY LAURI SOOSAAR. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now